Tags: vu-kien-chau-chau

Vụ kiện châu chấu

Ngày đăng: 06/03/2019 - Lượt xem: 6827

Câu chuyện bắt đầu từ việc châu chấu đến ở nhờ tổ của chim ri và vô tình gây nên tai họa. Tuy nhiên, vụ kiện càng đi xa hơn tất cả các loài vật đều chối tội và cuối cùng gà mẹ bị kết tội. Nhưng chính sự thông minh của gà con...