Tags: truyencuoi

Thầy khôn mới có trò giỏi…

Ngày đăng: 03/09/2019 - Lượt xem: 10532

Lại nói về A Đẩu .. Lưu Bị sinh được quý tử thì quý hơn vàng….thoi. Quyết cho con ăn học nên người để về sau kế nghiệp cha. LB không tiếc gì miễn cho con thông minh nên người..từ enfamama đến thuốc lú không một loại nào mà LB không...