Tags: truyen-thuyet-cac-vua-hung

Các truyền thuyết về vua Hùng

Ngày đăng: 15/03/2019 - Lượt xem: 3899

Truyền thuyết "Vua Hùng trồng kê ra lúa" kể về nàng Công Chúa được con chim thả cho một bông kê, nàng đã đem về trình với Vua. Sau đó Vua gieo kê ra bãi, các Mị Nương và dân đều làm theo. Truyền thuyết "Vua Hùng dạy dân cấy lúa" kể về Vua...