Tags: truyen-dan-gian-hay-nhat-cho-be

Con voi và người quản tượng già

Ngày đăng: 23/02/2019 - Lượt xem: 1069

Ngày xưa, vào đời nhà Lê, nhà vua có nuôi một con voi rất khôn, dùng để cỡi. Voi có 3 cái đai bằng vàng đeo chặt ở cổ. Đến thời Lê mạt vận, con voi không chịu ở với ai nữa. Voi bỏ vào núi ở Truông Đay Thùng. Người quản tượng (gi...