Tags: truyen-cuoi-vova

Phòng riêng của Vova

Ngày đăng: 03/09/2019 - Lượt xem: 1601

Bố Vova đến đón con ở nhà trẻ, vào phòng thứ nhất có biẻn đề “học sinh ngoan” nhìn quanh không thấy Vova đâu cả. Vào phòng thứ 2 “học sinh trung bình” không thấy Vova. Vào phòng thứ 3 “học sinh cá biệt” vẫn không thấy Vova. ...

Một ngày đi học của Vova

Ngày đăng: 24/02/2019 - Lượt xem: 9163

Giờ sinh vật  Cô giáo đưa ra một câu hỏi: – Tại sao khi ta bón phân thì cây sẽ lớn nhanh hơn? – Thưa cô vì… vì cây không chịu nổi mùi hôi thối của phân nên đã lớn vọt thật nhanh ạ! – Vova nhanh nhảu. – ?! Giờ...