Tags: trang-quynh

Chơi Chọi Gà

Ngày đăng: 23/02/2019 - Lượt xem: 2150

Tên cầm đầu thị thần và bọn hoạn quan trong phủ chúa rất ghét Quỳnh. Chúng bèn bàn nhau tìm cách hại Quỳnh. Chọi với Trạng thế nào nổi về mặt đối đáp nghĩa lý, văn chương, bọn chúng bày ra chọi gà. Chúng nuôi nhiều gà nòi nổi ti...

Phơi sách, phơi bụng

Ngày đăng: 23/02/2019 - Lượt xem: 2750

Làng Quỳnh có một lão trọc phú. Lão này đã dốt lại thích học làm sang, thỉnh thoảng mò đến nhà Trạng, đòi mượn sách. Tất nhiên lão có mượn được sách về thì cũng biết gì đâu đọc. Quỳnh bực lắm, một bận, thấy lão lấp ló đ...

Cúng Thành Hoàng

Ngày đăng: 23/02/2019 - Lượt xem: 2065

Lần khác, vợ Quỳnh ốm, thuốc thang chữa mãi không khỏi, xem bói, thì ra không phải tại Chúa Liễu mà do động Thành Hoàng bản thổ. Quỳnh ra đình khấn vái, xin Thành Hoàng cho khỏi, sẽ sửa gà lễ tạ. Khấn xong, về đến nhà thì vợ đã kh...

Mẹo trảy kinh

Ngày đăng: 23/02/2019 - Lượt xem: 1896

Mùa đông năm ấy, Quỳnh có việc đi gặp người bà con đang sinh sống ở Thăng Long. Đường về kinh thì xa, cuốc bộ phải mất cả tuần, mà Quỳnh vẻn vẹn có một quan tiền giắt lưng. Mới ngày thứ ba túi đã hết nhẵn tiền, chiều xuống, ...

Đầu to bằng cái bồ

Ngày đăng: 24/02/2019 - Lượt xem: 14508

Chuyện kể rằng lúc Quỳnh còn nhỏ, mới bảy tám tuổi, Quỳnh đã tỏ ra thông minh đỉnh ngộ nhưng cũng là một đứa trẻ chúa nghịch. Hồi ấy bọn trẻ thường chơi trò xước xách, lấy tàu chuối làm cờ, lá sen làm lọng. Trong trò chơi, Qu...

Đứa con trời đánh hay là truyện Tiếc gà chôn mẹ

Ngày đăng: 06/03/2019 - Lượt xem: 3573

Truyện kể về một người đàn ông xấu tính lại có thói ham chơi chọi gà. Vì chẳng may người vợ làm chết con gà mà hắn đã đem chôn sống người mẹ của mình. May thay Ngọc Hoàng nhìn thấy và đã trừng phạt hắn một cách thích đáng.

 123