Tags: tet-han-thuc

Sự tích Tết Hàn thực

Ngày đăng: 27/05/2019 - Lượt xem: 954

Truyện kể về Tết Hàn Thực bắt nguồn từ một điển tích của Trung Quốc mà vẫn được lưu truyền cho tới ngày nay. Dù ai đi đâu, ở đâu đến ngày 3/3 âm lịch cũng cố gắng về với gia đình để được đi tảo mộ, để cùng nhau ngồi bên...