Tags: su-tich-khen-be-muong-vat

Sự tích khèn bè Mường Vạt

Ngày đăng: 21/03/2019 - Lượt xem: 993

Đôi vợ chồng trẻ người Thái đã 10 năm rồi không có con. Khi người chồng bị bệnh đã bị chúa đất bắt vào sâu trong rừng ở. Sau đó nhờ anh chế tạo ra chiếc khèn với những giai điệu truyền tải sự yêu thương nên giúp cho mọi việc...