Tags: su-tich-hoa-nhai

Sự tích hoa nhài

Ngày đăng: 19/03/2019 - Lượt xem: 2495

Khi các loài hoa còn mang chung sắc trắng, một họa sỹ mới đến khu vườn và mang theo các màu sắc của mình cho các loài hoa. Kết quả là mỗi loài hoa đều có được những màu sắc của riêng mình, duy chỉ có loài hoa nhài vì không xu nịnh, không...