Tags: su-tich-hat-xoan

Sự tích điệu “Hát xoan”

Ngày đăng: 23/02/2019 - Lượt xem: 1225

Ngày ấy vợ Vua Hùng mang thai đã lâu, tới ngày sinh nở, đau bụng mãi mà không sinh được. Có một người hầu gái tâu rằng: Có một người con gái đẹp tên là Quế Hoa, múa giỏi hát hay, ở trong một làng tre xanh gần thành Phong Châu. Nếu đó...