Tags: su-tich-hat-dau

Sự tích hạt đậu

Ngày đăng: 26/03/2019 - Lượt xem: 4326

Một hạt đậu may mắn rơi ra khỏi tay bà lão xém chút là bị nấu nhừ thành cháo. Sau đó đậu gặp gỡ than và rơm cũng may măn thoát chết như mình. Cả ba vui vẻ cùng nhau chu du khắp nơi. Những không may rơm và than chết chỉ còn mỗi đậu sống...