Tags: su-tich-banh-chung

Sự tích bánh chưng, bánh dày

Ngày đăng: 18/02/2021 - Lượt xem: 337471

Ngày xưa, đời Vua Hùng Vương thứ 6, sau khi đánh dẹp xong giặc Ân, vua có ý định truyền ngôi cho con. Nhân dịp đầu Xuân, vua mới họp các hoàng tử lại, bảo rằng: “Con nào tìm được thức ăn ngon lành, để bày cỗ cho có ý nghĩa nhất,....