Tags: soc

Cô bé quàng khăn đỏ

Ngày đăng: 12/08/2019 - Lượt xem: 55501

Truyện cổ tích Cô Bé Quàng Khăn Đỏ, truyện kể về cô bé quàng khăn đỏ và chó sói. Không nghe lời mẹ nên cô bé quàng khăn đỏ đã gặp chuyện không may