Tags: sinh-con-roi-moi-sinh-cha

Sinh con rồi mới sinh cha

Ngày đăng: 17/08/2021 - Lượt xem: 8822

Sinh con rồi mới sinh cha kể về hai người bạn, sau đó một người vì muốn vong ân bội nghĩa đã hãm hại người bạn của mình. Cho đến khi người này đầu thai vào trái khế, sau đó trở lại thành người thì mới đòi lại được công bằng...