Tags: rau-quap

Râu quặp

Ngày đăng: 24/02/2019 - Lượt xem: 12420

Có một anh chàng rất sợ vợ. Quanh năm anh ta không dám nói vợ nửa lời. Ngày nào anh ta cũng phải làm theo lời sai khiến chỉ bảo của vợ. Ðã thế mà thôi đâu, nhiều lúc anh còn bị vợ đay nghiến, nhiếc móc thậm tệ. Tức tối vô cùng, ...