Tags: nguoi-thay

Người thầy và những tờ tiền cũ

Ngày đăng: 24/02/2019 - Lượt xem: 15525

Cuối cùng nó cũng đậu đại học. Người đầu tiên nó muốn thông báo tin quan trọng ấy không phải là ba hay mẹ nó mà là người thầy kính yêu của nó… Nhà nó nghèo, lại đông anh em, quê nó cũng nghèo nên từ lâu chẳng có mấy ai dám ...