Tags: nguoi-lay-coc

Người lấy cóc

Ngày đăng: 14/03/2019 - Lượt xem: 7835

Chàng thư sinh đòi lấy cô cóc bằng mọi cách mặc dù cha mẹ can ngăn. Sau bao lâu chờ đợi thì cô vợ cóc đã biến thành một cô gái xinh đẹp hơn người. Chàng rất vui mừng vội lấy lốt da cóc của vợ đem đi đốt tiêu tan. Người vợ đành...