Tags: nguoi-dan-ba-tiet-liet

Người đàn bà tiết liệt

Ngày đăng: 24/02/2019 - Lượt xem: 3100

Ngày xưa ở vùng Bắc Ninh là đất nổi tiếng có nhiều con gái đẹp, có một cô gái làng Cách bi, về làm vợ ông cử nhân Nguyên Hanh, giữ chức tri huyện Thủy đường, người ta vẫn thường gọi là bà huyện Thủy đường. Lấy chồng sinh đư...