Tags: ngon-den-xanh

Ngọn đèn xanh

Ngày đăng: 27/03/2019 - Lượt xem: 3189

Người lính già đã phụng sự trung thành cho nhà vua mà nhà vua lại tống ông đi, bỏ ông chết đói. Sau khi đi thang lang gặp mụ phù thủy nhưng may mắn là ông nhặt được ngọn đèn xanh. Ngọn đèn xanh giúp ông làm rất nhiều việc, giúp ông thoát...