Tags: muoi-hai-hoang-tu

Mười hai hoàng tử

Ngày đăng: 26/03/2019 - Lượt xem: 1986

Chuyện kể về sự ra đời của công chúa Út đã khiến cho 12 người anh của mình phải lưu lạc khắp nơi. Đến khi tìm được các anh và chung sống hòa bình thì một ngày vì cô hái các bông hoa mà anh bị biến thành quạ. Để cứu các anh của mình...