Tags: luu-binh-duong-le

Tình bạn Lưu Bình Dương Lễ

Ngày đăng: 06/03/2019 - Lượt xem: 7219

Chuyện kể về tình bạn giữa Lưu Bình Và Dương Lễ, Dương Lễ nhờ sự giúp đỡ của bạn đã thi đỗ làm quan. Trong khi đó Lưu Bình vì tiếp tục ham chơi mà sa cơ thất thế tìm về bạn mình. Vì không muốn bạn mình tiếp tục con đường cũ...