Tags: lay-bay-nhu-cao-bien-day-non

Lẩy bẩy như Cao Biền dậy non

Ngày đăng: 14/03/2019 - Lượt xem: 2428

Cao Biền vốn rất giỏi về địa lý sau khi tìm được khu đất cho vua đã được thưởng chiếc bút thần. Sau đó, ông nghĩ cách để con rể được thăng tiến. Nhưng sau khi sự việc bất thành ông đã đi khắp nước để trấn áp tất cả các huyệt...