Tags: hanh-phuc-o-quanh-ta

Hạnh phúc ở quanh ta

Ngày đăng: 24/02/2019 - Lượt xem: 966

Hạnh phúc chính là không có mặt sự bất như ý, và chính điều này quyết định cho hạnh phúc có mặt, chứ không phải là các giá trị bên ngoài. Cho nên bằng chính sự lớn mạnh của tinh thần, thì chúng ta dễ dàng làm chủ được mọi vấn ...