Tags: hai-ong-tuong-da-rai

Hai ông tướng Đá Rãi

Ngày đăng: 07/03/2019 - Lượt xem: 2564

Chuyện về hai ông tướng Đá Rãi là Đô Nghê và Đô Voi vì có sức mạnh hơn người được vua tín dụng cho làm cận vệ và lập được nhiều công cán. Cũng từ đó mới bị nịnh thần ganh ghét và bày mưu hại đến chết.