Tags: da-trang

Sự tích con Dã Tràng

Ngày đăng: 12/03/2019 - Lượt xem: 4714

Ông Dã Tràng vì công cứu rắn và đôi ngỗng mà đã được hậu tạ bằng 2 viên ngọc quý mà ông luôn mang theo bên mình. Trong một lần vì vội đã để quên ở nhà đã bị vợ mang xuống Thủy Cung. Vì tức giận ông quyết tâm dùng cát lấp biển...