Tags: cho-soi-va-bay-chu-de-con

Chó sói và bảy chú dê con

Ngày đăng: 26/03/2019 - Lượt xem: 5369

Chuyện kể về một con sói nhân lúc dê mẹ vắng nhà đã tìm cách ăn thịt bầy con. Chỉ còn duy nhất 1 chú dê sống sót. Khi chú kể chuyện cho dê mẹ, dê mẹ đã đi tìm sói cứu được các chú dê khác và trừng trị bằng cách cho đá vào bụng....