Tags: cai-chet-cua-bon-ong-su

Cái chết của bốn ông sư

Ngày đăng: 23/02/2019 - Lượt xem: 1985

Xưa có một người làm nghề kiếm mật ong và sáp nuôi thân. Hàng ngày ông ta đeo trên lưng một chiếc gùi[1], tay cầm cán có buộc bùi nhùi và giẻ đi vào rừng tìm tổ ong. Một hôm đang đi trên một con đường vắng, ông bỗng nghe ong kêu vù v...