Tags: ba-anh-em

Ba anh em

Ngày đăng: 26/03/2019 - Lượt xem: 5256

Ở một ngôi nhà nọ có 3 người con trai, để có được ngôi nhà thì họ phải thi thố tài năng với nhau theo lời cha. Cuối cùng, dù người em út được căn nhà nhưng cả 3 vẫn cùng chung sống hòa thuận, yêu thương nhau.