Tags: tri-khon-cua-ta-day

Ý nghĩa câu truyện trí khôn của ta đây

Ngày đăng: 30/10/2019 - Lượt xem: 49985

Chuyện kể về chú hổ vì tò mò về trí khôn của con người mà cuối cùng bị anh nông dân lừa trói lại vào gốc cây. Sau đó anh nông dân châm lửa đốt hổ và đó cũng là lý do hiện nay trên mình hổ còn có các vằn đen.

Trí khôn của ta đây

Ngày đăng: 19/03/2019 - Lượt xem: 93273

Con hổ vì tò mò về trí khôn của con người nên đã bị anh nông dân lừa và trói vào gốc cây. Không những vậy, nó còn bị anh đốt và quát "trí khôn của ta đây". Từ đó, hổ mới nhận ra nhưng bộ lông của nó từ đó về sau đều có những...