Tags: trau-oi

Phân tích bài ca dao Trâu ơi, ta bảo trâu này

Ngày đăng: 09/08/2021 - Lượt xem: 27624

"Trâu ơi ta bảo trâu này" bài ca dao phản ánh tâm hồn của người nông dân Việt Nam chân chất thật thà, sống tình nghĩa, yêu thương động vật khiến cho chúng ta càng yêu thương quý mến trân trọng những con người lao động một nắng hai sương,...