Tags: su-tich-ho-hoan-kiem

Sự tích Hồ Hoàn Kiếm

Ngày đăng: 19/03/2019 - Lượt xem: 14999

Thận là một chàng trai đánh cá một lần vô tình vớt được thanh gươm vốn của Long Quân. Sau đó, khi chàng gia nhập đoàn quân Lam Sơn đánh giặc Minh nhờ đó mà Lê Lợi đã thấy được thanh kiếm. Có thanh kiếm trong tay Lê Lợi đại thắng giặc...