Tags: ech-ngoi-day-gieng

Ý nghĩa và bài học rút ra từ truyện ngụ ngôn Ếch ngồi đáy giếng.

Ngày đăng: 16/11/2019 - Lượt xem: 99377

Truyện về một chú ếch sống dưới cái giếng nọ vốn có tính hống hách, kêu ngạo chỉ xem trời bằng vung. Cuối cùng với tính xấu của mình, khi ếch được ra khỏi miệng giếng đã bị một chú trâu giẫm chết.