Tags: deo-cay-giua-duong

Đẽo cày giữa đường

Ngày đăng: 24/02/2019 - Lượt xem: 24613

Chuyện kể rằng có một bác nông dân rất nghèo, cả đời sống bằng nghề đồng áng, bác muốn làm một cái cày thật tốt để làm công việc đồng áng năng suất và đỡ vất vả hơn. Một hôm, bác rất vui vì đã xin được một cây gỗ tố...